Ardıl Çeviri

Çeşitli nedenlerden ötürü simültane tertibatı kurulamayan durumlarda tercümanınız birkaç dakikada bir, aldığı notların da yardımıyla, geçen konuşmaları tercüme eder.

Ardıl çeviride bir dilde söylenen diğer dilde de tekrar edileceğinden, toplantılarınızı planlarken süre açısından bu hususu dikkate almanızı öneririz.

Ardıl Çeviri