Toplantı Organizatörü İçin Notlar

 • Tercümanlarınızla toplantınızın tarihinden en az birkaç hafta önce temasa geçmeyi unutmayın.
 • Tercümanlarınızla daha iyi bir bilgi akışı sağlamak için tercüme hizmetleri sözleşmenizi, tercümanlarınız veya tercümanlarınızın sekretaryası ile doğrudan yapmaya özen gösterin. Bunun mümkün olmadığı hallerde, toplantınızdan birkaç gün önce tercümanlarınızla doğrudan temasa geçmeyi unutmayın.
 • Tercüme hizmetleri sözleşmesini imzalamadan tercümanlarınıza toplantınızın gündemini verin ki onlar da çalışma saatleri ve toplantı dillerine göre ve toplantınızın konusuna uygun en doğru ekibi kursunlar.
 • Ardıl çeviri (consecutive) hizmeti talep ettiğiniz takdirde, bu tür çevirinin de en az simültane çeviri kadar zor bir beceri gerektirdiğini unutmayın.
 • Tercümanlara toplantıdan önce veya en geç programdaki konuşmacılar konuşmaya başlamadan önce yazılı olarak konuyla ilgili ön bilgi vermeye ve konuşma metinleri ve sunumları ulaştırmaya özen gösterin.
 • Konunuz çok teknik ise, toplantınızdan birkaç gün önce tercümanlarınızla bir ön toplantı yapın.
 • Konferans merkezi, otel veya diğer toplantı mekânlarındaki kabinler ve ekipman kullanılacaksa, bunların sabit kabinlere dair TS ISO 2603 standardına uygun olduğundan emin olun.
 • Toplantı mekânında simültane çeviri için kabin ve ekipman yok ise, kabinleri ve ekipmanı temin etmek amacıyla, taşınabilir kabinler için TS ISO 4043 standardına uygun teknik donanım sağlayan ekipman kiralama şirketleriyle çalıştığınıza emin olun.
 • Simültane çeviri kabinlerinin konuşmacı ve sahneyi doğrudan görebilecek şekilde yerleştirilmiş olduğuna dikkat edin. Teknik uyumsuzlukları önlemek için tercüme ekipmanı ile salonunun ses sisteminin aynı yerden kiralanması tavsiye edilir.
 • Konferans mekânında tercümanlara bilgi aktarmakla görevli bir koordinatör tayin etmeniz faydalı olacaktır. Özellikle çok tercümanın çalıştığı ve/veya birden fazla mekânda tercüme hizmeti verildiği durumlarda koordinatörünüzün yanı sıra, kabinde çalışmayan bir “koordinatör tercüman”ın istihdam edilmesi özellikle tavsiye edilir.
 • Özellikle çok sayıda tercümanın çalıştığı ve/veya birden fazla mekânda tercüme hizmetinin sağlandığı toplantılarda tercümanlarla bilgi akışını sağlamak açısından ayrı bir “tercüman odası” tahsis etmek faydalı olabilir.
 • Daha detaylı bilgi için Türkiye Konferans Tercümanları Derneği (TKTD) Çalışma Koşullarına (www.tktd.org) veya Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği (AIIC) Profesyonel Standartlarına (www.aiic.net) bakabilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Konferans Tercümanları Derneği (TKTD)

Toplantı Organizatörü İçin Notlar